ჩვენი სერვისები

პროფესიონალური იურიდიული კონსულტაცია. სრული იურიდიული მომსახურება.

ვრცლად

ჩვენი მისია

ჩვენი მისია არის ის, რომ კანონმდებლობის ცოდნა და საკუთარი გამოცდილება საქმის წარმოებაში გამოვიყენო კლიენტის სასარგებლოდ, რათა ...

ვრცლად

ბექა ნემსიწვერიძე

იურიდიული მომსახურების სფეროში ჩემი პროფესიული საქმიანობის ხანგრძლივობა 15 წელზე მეტს შეადგენს, ხოლო, საადვოკატო საქმიანობას ვახორციელებ 2011 წლიდან.

რატომ გვირჩევენ ჩვენ?

მიიღეთ იურიდიული კონსულტაცია

სპეციალისტის დახმარება იურისპრუდენციაში შესაძლოა დასჭირდეს ნებისმიერ ადამიანს, ნებისმიერ საკითხში. მიიღეთ იურიდიული კონსულტაცია თქვენთვის საინტერესო საკითხთან დაკავშირებით სამართლის სხვადასხვა დარგში!

ექსპერტი იურისტი

ექსპერტი იურისტი ნიშნავს მაღალკვალიფიციური იურისტის მომსახურებას სამართლის ისეთ დარგებში, როგორებიცაა, სისხლის, სამოქალაქო და ადმინისტრაციული სამართალი. პროფესიონალი და კვალიფიციური იურისტის დახმარებით ...

ჩვენ შესახებ

იურიდიული პრაქტიკოსი

თქვენი საქმის იურიდიული პრაქტიკოსისთვის მინდობა მნიშვნელოვნად გაზრდის ყველაზე ხელსაყრელი შედეგის მიღების შანსებს.

სისხლის სამართალი

სისხლის სამართალი

ბრალებულის ინტერესების დაცვა გამოძიების ეტაპზე ბრალებულის ინტერესების დაცვა სასამართლოში მოწმის ინტერესების დაცვა გამოძიების ეტაპზე მოწმის ...

Learn More

საიმიგრაციო სამართალი

საიმიგრაციო სამართალი

კონსულტაცია ბინადრობის ნებართვის მიღება/გაგრძელების საკითხებზე კონსულტაცია თავშესაფრის მინიჭების საკითხებზე კონსულტაცია საქართველოს მოქალაქეობის მინიჭების საკითხებზე წარმომადგენლობა ...

Learn More

სამოქალაქო სამართალი

სამოქალაქო სამართალი

კონსულტაცია სამოქალაქო სამართლებრივ საკითხებზე წარმომადგენლობა სასამართლოში და მესამე პირებთან ურთიერთობებში შემდეგ საკითხებზე: საკუთრების უფლებიდან გამომდინარე ...

Learn More

განქორწინება

განქორწინება

კლიენტის წარმომადგენლობა და ინტერესების დაცვა სასამართლოში შემდეგ საოჯახო სამართლებრივ საკითხებზე: განქორწინება ალიმენტის დაკისრება საერთო ქონების ...

Learn More

ადმინისტრაციული სამართალი

ადმინისტრაციული სამართალი

ადმინისტრაციული საჩივრების მომზადება წარმომადგენლობა ადმინისტრაციულ ორგანოებში ადმინისტრაციული სარჩელის/შესაგებლის მომზადება წარმომადგენლობა და კლიენტის ინტერესების დაცვა სასამართლოში ...

Learn More

მემკვიდრეობის სამართალი

მემკვიდრეობის სამართალი

სასამართლოში წარმომადგენლობა მემკვიდრეობის დავებზე წარმომადგენლობა სამკვიდროს მიღებისას დოკემენტების მოძიება/მომზადება

Learn More

შრომის სამართალი

შრომის სამართალი

შრომითი ხელშეკრულებების, შინაგანაწესისა და სხვა დოკუმენტების მომზადება კონსულტაციები შრომით საკითხებთან დაკავშვირებით შრომითი ურთიერთობებიდან წარმოქმნილ დავებში ...

Learn More

500+
წარმოებული საქმე

მოგვწერეთ

90%
მოგებული საქმე

მოგვწერეთ

ჩაეწერეთ

კონსულტაციაზე